Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží, zakoupeného v internetovém obchodě www.gbhokejsport.cz

 

Reklamační řád se řídí těmito podmínkami:

 • na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta v délce trvání 24 měsíců, pokud je tomu jinak, vyplývá tato skutečnost ze záručního listu, který je součástí dodávky zboží
 • záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží odběratelem
 • záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které souvisí s jeho funkčností, užitými a estetickými vlastnostmi
 • záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené chybným provozem, neodborným zacházením či vnějšími událostmi
 • odběratel je povinen dodané zboží prohlédnout a o zjištěných vadách písemně informovat dodavatele a to v lhůtě do tří dnů od převzetí zásilky
 • v písemné zprávě musí odběratel uvést zjištěné závady a způsob jakým se projevují
 • oprávněnost reklamace posuzuje vždy přímo výrobce konkrétního produktu či jeho přímý distributor v ČR
 • k reklamaci je nutné přiložit kopii faktury a doklad o zaplacení zboží
 • dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 1 měsíce od uplatnění reklamace, pokud nebude stanoveno jinak

 

Při uznání reklamačního nároku je možné:

 • výrobek vyměnit za nový, nezávadný kus
 • poskytnout na závadný výrobek slevu a odběrateli jej ponechat
 • výrobek opravit na náklady dodavatele
 • vrátit odběrateli již zaplacené peníze v plné výši

Veškeré reklamace je nutné uplatňovat buď písemnou formou – zasláním reklamace na adresu: Ing. Ondřej Gebhart, Pod Václavem 2176, 269 01 Rakovník nebo v elektronické formě na e-mailovou adresu:info@gbhokejsport.cz

Vrácení a výměna zboží

Odběratel má podle zákona (§ 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Dále k vrácení či výměně zboží dochází například v případech, kdy odběratel neodhadl správnou velikost, nevyhovuje mu barevná kombinace zaslaného výrobku či nastal podobný omyl. Celý proces se řeší individuálně podle situace, záleží na domluvě dodavatele s odběratelem a s řešením musí souhlasit obě strany. Po navrácení zboží dodavateli obdrží odběratel zpět zaplacené peníze, nebo nový výrobek s vyhovujícími parametry.

Při procesu vrácení či výměny zboží musí být dodrženy následující podmínky:

 • zboží nesmí být použito
 • zboží musí být navráceno v původním obalu
 • ke zboží musí být přiložena kopie zasílané faktury
 • zboží musí být zasláno jako obyčejný balík, dobírkový balík dodavatel nepřijme
 • nelze vracet zboží, které bylo upraveno podle přání odběratele (speciální design masky, betony s vyšitou jmenovkou apod.)

Formulář pro odstoupení od smlouvy / výměnu zboží / reklamaci ke stažení zde: 

Formulář pro odstoupení od smlouvy, výměnu zboží, reklamaci